Yn Eich Ardal

Mae Barod yn gweithio ledled un deg un o siroedd. Os hoffech siarad â ni, dewch o hyd i’ch tîm agos i chi isod. Os ydych chi’n galw ni, ydych chi’n gallu siarad ag un ohonon ni yna. Os ydych chi’n anfon  neges testun, byddem alw chi yn ôl cyn gynted â phosib.

Choices Gorllewin (Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro)

Ffôn: 01554 755779

Symudol: 0778 592 8160

Cyfeiriadau

 • Uned 3 | 2-4 Heol yr Orsaf | Llanelli | Sir Gaerfyrddin | SA15 1AB
 • 25 Rhodfa’r Gogledd | Aberystwyth | Ceredigion | SY23 2JN
 • Llawr Gwaelod Tŷ Allied | Ffordd Perrots | Hwlffordd | Sir Benfro | SA61 2JP

Choices Abertawe

Ffôn: 01792 472002

Cyfeiriad

 • Info-Nation | Ffordd y Brenhin| Abertawe | SA1 5HG

N-gêj (Gwent). Gweler y ddolen hon am fwy o wybodaeth.

Ffôn: 03333202751

Cyfeiriad

  • Y Goleudy | George Street | Pontypool | Torfaen | 6BZ NP4
  • 144 Stryd y Doc Isaf| Casnewydd| Gwent | NP20 2AF
  • Tŷ San Ffagan| Stryd San Ffagan| Caerffili| CF83 1FZ
  • Sefyliad Glyn Ebwy| Heol yr Eglwys |Glyn Ebwy | NP23 6BE

 

 • Sorted (gynt Choices De ledled Merthyr / Cwm Taf )

 

Ffôn: 01685 721991

 

Cyfeiriad

 • MIDAS | Tŷ Oldway | Stryd y Castell | Merthyr Tydfil | CF47 8UX
- the referral line if living in Merthyr or RCT: 0300 333 0000

–  y llinell atgyfeirio os ydych chi’n byw ym Merthyr neu RCT:
0300 333 0000

 

Cysylltwch a Ni

 

Gwirio